Select Page

SPLOŠNI POGOJI

Nogometni klub Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, (v nadaljevanju “organizator”) organizira Nogometni kamp Vipava 2024 med 1. 7. 2024 in 5. 7. 2024 (prvi termin) oziroma med 8. 7. 2024 in 12. 7. 2024 (drugi termin) za vse otroke od 5. do 13. leta starosti. Program, cena in način prijave na nogometni kamp so objavljeni na spletni strani https://www.nogometnikamp.si/

Prijave so mogoče preko elektronske prijave, ki jo najdete na https://nogometnikamp.si/index.php/prijava/  in bodo odprte do zapolnitve mest.

Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroke pripeljejo na lokacijo nogometnega kampa in ob zaključku pridejo tudi ponje na isto lokacijo.

Udeleženec kampa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje, udeleženci kampa bodo za čas trajanja kampa dodatno zavarovani za primer invalidnosti.

Cena udeležbe na nogometnem kampu vključuje vse, kar je našteto v program in objavljeno na spletne mestu nogometnikamp.si

Organizator si pridržuje diskrecijsko pravico glede odločitve, koliko udeležencev bo na kamp prišlo skozi dobrodelni program in koliko skozi sponzorski program.

Skupaj z obvestilom o sprejemu na kamp se staršu, ki je izpolnil prijavnico, po elektronski pošti pošlje nalog za plačilo (predračun), ki ga je potrebno plačati v roku 14 dni in organizatorju posredovati dokazilo o plačilu (po e-pošti).

Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 7 dni pred začetkom kampa– pisno preko e-pošte na naslov info@nogometnikamp.si. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 7 dni pred začetkom kampa) bo organizator zaračunal administrativne stroške odpovedi v višini 50 € stroškov odpovedi. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi lahko oprosti.

Starši s prijavo otroka na nogometni kamp izrecno soglašajo s tem, da udeležba na kampu predstavlja športno aktivnost, v okviru katere lahko pride do poškodb, za katere organizator ne odgovarja. 

Starši morajo ob prijavi obvestiti organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh morebitnih alergijah in ostalih bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otrok, ki jih prijavljajo na nogometni kamp. Organizatorja morajo  seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev kampa.

Pravila vedenja na nogometnem kampu

Obvezna je športna oprema (športa majica, hlače in čisti športni copati).

Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soudeležencev, animatorjev in drugih vključenih v izvedbo kampa. Udeleženci kampa se do vseh soudeležencev ter animatorjev obnašajo spoštljivo.

Varovati je potrebno opremo organizatorja in skrbeti za red in čistočo.